Jak często badać wzrok

 

Pamiętaj!

KAŻDE ZANIECHANIE MA SWOJE KONSEKWENCJE W PRZYSZŁOŚCI

 Rekomendowana częstotliwość badań u osób dorosłych i dzieci

wg  American Optometric Association

Amerykańskiego Towarzystwa Optometrii,

 

U DOROSŁYCH:

 

Pacjenci objęci ryzykiem:

 

  • Z cukrzycą, nadciśnieniem lub w wypadku występujących wcześniej w rodzinie chorób ocznych (np. jaskra, zwyrodnienia plamki)
  • Pracujące w zawodach wymagającym znacznego zaangażowania wzroku lub niebezpiecznych dla oczu
  • Biorący leki (zarówno kupowane „na receptę” lub bez niej)
  • Użytkownicy soczewek kontaktowych
  • Po przebytych operacjach oczu
  • Z innymi problemami zdrowotnymi

 

 

U DZIECI:

 

 

Dzieci zaklasyfikowane do grupy ryzyka wystąpienia problemów z rozwojem oka oraz widzenia, mogą wymagać dodatkowych badań lub częstszych kontroli wzroku.

 

Wśród czynników wpływającymi na ryzyko u niemowląt i dzieci wymienić można:

·        wcześniactwo, niska waga urodzeniowa,  tlenoterapia po urodzeniu,  krwotok śródkomorowy (w stopniu III lub IV),

·        Występowanie wcześniej w rodzinie: siatkówczaka, zaćmy wrodzonej oraz chorób metabolicznych lub genetycznych

·        Infekcje przebyte przez matkę w czasie ciąży (np. różyczka, toksoplazmoza, choroba weneryczna, opryszczka,      

         wirus cytomegalii, lub AIDS)

·        Trudny lub wspomagany poród (stan zagrożenia płodu lub niska ocena w skali Apgar)

·        Wysoka wada wzroku

·        Zez

·        Różnowzroczność

·        Znane lub podejrzewane dysfunkcje centralnego układu nerwowego objawiające się opóźnieniem rozwoju