Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.optishop.pl prowadzony jest przez OptiShop.pl, z siedzibą w Poznaniu przy ul.Unii Lubelskiej 1

Strony transakcji

1.Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym OptiShop.pl, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego OptiShop.pl jest właściciel Sklepu firma Brenk i spółka zwana dalej Sprzedawcą.

2.Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.

3.Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez OptiShop.pl na stronie www.optishop.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na polskojęzycznej stronie internetowej sklepu OptiShop podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.

4.W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Możliwe jest też złożenie zamówienia telefonicznie  509 314 120 pon-pt 9.00-17,00.

Zamówienia realizujemy w ciągu 10 dni roboczych ( okulary wykonywane zgodnie z receptą realizowane są w indywidualnie ustalonym terminie)

7.Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.

8. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.

9. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji i złożenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczne z rezygnacją ze złożenia zamówienia.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.

 

11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma czas wpłynięcia wpłaty na konto sprzedawcy, za dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki do Sklepu przez dostawcę. Standardowe zamówienia realizowane są w ciągu 4 dni roboczych, natomiast termin wysyłki okularów kompletnych (oprawka +szkła) uzgadniany jest indywidualnie z kupującym

 

12. Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki znajdują się w zakładce Płatność i dostawa

 

13. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

- GOTÓWKĄ, przy odbiorze przesyłki pobraniowej.

 

 

- PRZELEWEM bankowym na konto

MBank nr. 82 1140 2004 0000 3502 4736 4259

- Przez system 

PayPal

Przelewy24

14. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

15. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest pisemne lub telefoniczne zgłoszenie problemu. 

 

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

 

17. Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.optishop.pl mogą wystąpić błędy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.optishop.pl należy kontaktować się ze Sprzedawcą.

 

Zwroty

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni ( Sklep OptiShop.pl zobowiązuje się do 90 dni) kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Nie dotyczy to produktów zakupionych na indywidualne zamówienie. (w naszym przypadku zamówienia kompletu okularów: oprawka+zamontowane do niej soczewki okularowe)

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pisemne oświadczenie o decyzji zwrotu w dowolnej formie. (papierowej lub elektronicznej)

W tym celu zalecamy wypełnienie  i przesłania go na wskazany adres e-mail optishop@optyka.com.pl lub w formie papierowej jako załącznik do przesyłki.
Formularz zwrotu wysyłany jest również jako załącznik w paczce z towarem wysyłanym przez OptiShop.pl

Przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane.

Zwrotowi nie podlegają:  produkty które noszą ślady użytkowania, zniszczenia oraz produkty, które są niekompletne.

Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.

Pieniądze za dokonany zwrot łącznie z najniższymi kosztami wysyłki zostaną przelane w ciągu 4 dni roboczych na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe lub adres pocztowy. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta faktury lub paragonu na adres sprzedawcy.

Procedury reklamacyjne

OptiShop.pl dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. OptiShop.pl wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie funkcjonować bezawaryjnie przez cały okres użytkowania. Natomiast w przypadku wystąpienia awarii prosimy o zastosowanie się do poniższych informacji, które przyczynią się do usprawnienia obsługi po sprzedażowej. OptiShop.pl prowadzi wsparcie informacyjne drogą telefoniczną 61 843 40 98, kom. 509 314 120 oraz elektroniczną optishop@optyka.com.pl. Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nieprawidłowości nabytego produktu powinny być zgłoszone pracownikowi, który w miarę możliwości będzie mógł postawić wstępną diagnozę. Gdy ustalenie przyczyn wady nie będzie możliwe do przeprowadzenia na jeden z powyższych sposobów pracownicy działu przekażą informacje dotyczące dalszego postępowania.

Warunki gwarancji udzielonej przez OptiShop

 

 1. OptiShop zapewnia poprawne korzystanie z produktów zgodnie z ich przeznaczeniem na które  wydana jest Karta Gwarancyjna i ( w przypadku opraw, okularów korekcyjnych i okularów przeciwsłonecznych) opis użytkowani.
 2. Ujawnione w okresie gwarancyjnym (2 lata) wady będą usuwane przez OptiShop.pl nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części wymiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do OptiShop.pl, który może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego elementu lub wymianę produktu w całości. Wymienione elementy przechodzą na własność OptiShop.
  • Klient jest zobowiązany do zawiadomienia sklepu niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć:
  • dowód zakupu (paragon, faktura, gwarancja lub inne potwierdzenie dokonania transakcji),
  • wadliwy produkt,
  • Pisemny opis wady reklamowanego produktu w formie elektronicznej lub papierowej. Zalecamy wypełnienie >>>FORMULARZA <<< zwrotu.
 3. OptiShop podejmie działania, aby usunięcie wady mogło zostać wykonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu do sklepu. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym OptiShop dołoży wszelkich starań aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany towaru, OptiShop zobowiązuje się wymienić produkt na nowe tego samego typu lub zbliżony o podobnych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.
 5. W przypadku składania reklamacji sklep OptiShop.pl ponosi koszty przesyłki odsyłanego produktu.
 6. W przypadku, gdy wymiana produktu na nowy nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. Zarówno przy wymianie na nowy produkt jak i przy zwrocie zapłaconej kwoty potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów wchodzących w skład wyposażenia oraz kosztów ich wymiany (opakowanie, etui) Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych przez OptiShop może mieć miejsce w następujących przypadkach:
  • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,
  • eksploatacji produktów w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji,
  • stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków czyszczących innych niż zalecane przez producenta lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
 7. W przypadku bezpodstawnej reklamacji, Zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych.
 8. OptiShop.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa Klientowi do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem produktu.

Program  Wiarygodne Opinie

Sklep internetowy OptiShop.pl połączony jest z programem  opiniotwórczym "Wiarygodne Opinie". Klient sklepu optishop.pl akceptując regulamin akceptuje możliwość otrzymania jednorazowo prośby o wystawienie opinii. Klient ma pełne prawo usunąć swój adres mailowy z bazy danych (służącej do obsługi wyłącznie jednego zamówienia)  poprzez kliknięcie w link do tego przeznaczony. Prośba o wystawienie opinii jest integralną częścią po sprzedażowej obsługi danego zamówienia. Jeśli nie chcesz podawać nam swojego adresu e-mail w celu otrzymywania informacji o stanie zamówienia, możesz złożyć zamówienie telefonicznie

Postanowienia końcowe

Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). OptiShop.pl nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu klientów na stronie głównej sklepu OptiShop.pl.

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszystkie prawa zastrzeżone - kopiowanie szablonu, treści opisów i zdjęć zabronione.