Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe przekazywane w trakcie rejestracji oraz składania zamówień w sklepie internetowym Optishop.pl . Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe, powierzane nam przez klientów były należycie zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Administratorem danych podawanych w formularzach jest:

BRENK I SPÓŁKA S.C. Joanna Brenk, Paweł Brenk

Ul. Unii Lubelskiej 1

61-249 Poznań

 

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego, w trakcie komunikacji z podmiotem danych. W przypadku klientów zamawiających okulary korekcyjne gromadzimy dane na temat wady wzroku, obejmujące moce korekcyjne oraz rozstaw źrenic lub inne niezbędne w celu prawidłowego wykonania korekcji okularowej – stanowią one grupę danych należącą do szczególnych kategorii.

 

Dane będą przetwarzane w celu:

-posiadania konta w sklepie internetowym Optishop.pl- na podstawie art.6 ust.1 a oraz art. .6 ust.1 lit. b RODO oraz w odniesieniu do danych szczególnych kategorii takich jak wada wzroku na podstawie art. 9 ust.2 lit. A

- zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepie internetowym Optishop.pl – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO

- realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych w szczególności wynikających z prawa podatkowego przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu Optishop.pl albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

- w przypadku wyrażenia zgody otrzymywanie od nas informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletter) – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

- wyświetlanie reklam spersonalizowanych, optymalizacji produktów i procesów obsługi sprzedażowej i p osprzedażowej na podstawie zainteresowania, historii zakupów, produktów umieszczonych w koszyku, historii przeglądanych produktów i sprawdzenia potrzeb, jak również badanie satysfakcji klienta i określania jakości naszej obsługi – aż do wniesienia sprzeciwu – na podstawie art.6 ust. 1 lit f) RODO

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

 

Dane mogą być przekazywane:

-upoważnionym pracownikom

-usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług w szczególności usługi kurierskie i pocztowe, usługi księgowe, firmy IT

-podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

 

Dane przetwarzamy na podstawie zgody Kupującego, wyrażonej poprzez odznaczenie checkboxów – przycisków w formularzu zamówienia oraz podczas rejestracji oraz zgody wyrażonej ustnie podczas składania zamówienia telefonicznie.

Kupujący ma prawo:

- do dostępu do swoich danych, otrzymania kopii, zmiany(poprawiania), prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.

-przenoszenia swoich danych osobowych

-do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, cofnięcie jej.

- do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Kontakt w sprawie danych osobowych można uzyskać pod adresem optishop@optyka.com.pl

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do OptiShop.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane w sensie informatycznym(zapis komputerowy), w szczególności są to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator numeryczny lub alfanumeryczny.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Prostym przykładem funkcjonalności cookies są na przykład przechowywane tymczasowo dane o zawartości Twojego koszyka zakupów na naszej stronie do momentu złożenia zamówienia.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

W przypadku pytań proszę pisać optishop@optyka.com.pl

Joanna Brenk, administrator Optishop.pl

optishop@optyka.com.pl